Dyżur wakacyjny

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW W związku z dyżurem wakacyjnym, który odbędzie się w Miejskim Przedszkolu Nr 1 (lipiec 2020r.) oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (sierpnień 2020r.) prosimy rodziców o zgłoszenie dziecka do 19.06.2020r. (piątek). Chętne dzieci można wpisać na listę w przedszkolu, zgłosić telefoniczne pod numerem telefonu 16 632 91 25 lub drogą elektroniczną na adres email: intendent@mp2.lubaczow.pl Przypominamy również, że ze względu na panującą sytuację w kraju w placówce.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikającychz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i.

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny organizowany przez Panią poseł Teresę Pamułę. W załącznikach znajdują się – plakat, regulamin oraz załączniki. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku.

Komunikat – otwarcie i powrót dzieci do przedszkola

Szanowni Państwo! Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie, informuje, że po uzgodnieniu z organem prowadzącym w dniu 30.04.2020r. przedszkole zostanie otwarte od 11 maja 2020r. Do tego czasu placówka musi zostać dostosowywana do wymogów sanitarno-organizacyjnych, wymaga również konsultacji dotyczącej liczby dzieci w grupach, aby zapewnić wytyczne Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad.

Informacja dla Rodziców

Informację na temat listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  można uzyskać dzwoniąc pod numer: 16 632 91 25 lub 724 507 509  w dniu 14 kwietnia 2020 w godz 09:00 do 14:00

1 2 18 19