Konkurs wielkanocny – “Ozdoba wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ I. Organizatorem konkursu na Ozdobę Wielkanocną jest Miejskie Przedszkole Nr 2 w Lubaczowie. Konkurs wewnątrz przedszkolny. II. Cele konkursu:-Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Wielkanocą; – Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdoby wielkanocnej w obrzędowości ludowej; -Integracja dzieci i rodziców. III. Zadanie konkursowe:Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkola. Uczestnicy konkursu.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice zapraszamy do zapisów dzieci do naszego przedszkola. Termin składania dokumentów od 01.03 – 31.03.2021 r. W naszym przedszkolu dziecko: znajduje możliwość indywidualnego rozwoju poprzez wprowadzenie różnych form pracy; rozwija aktywność twórczą wzbogaconą o innowacje pedagogiczne; zdobywa wiedzę i umiejętności, dzięki aktywnym metodom pracy; poznaje swoje prawa i obowiązki; osiąga wysoki poziom gotowości szkolnej; czuje się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze. Zapraszamy przyszłych przedszkolaków do zabawy i nauki.

WALENTYNKI

Program ekologiczny – “Czyste powietrze wokół nas”

SZANOWNI RODZICE! Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych.

Akcja charytatywna!!!

Szanowni Rodzice, gorąco prosimy o dołączenie się do akcji charytatywnej “Rozlicz się sercem”. Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną dobroć.

1 2 3 24 25