Pilne informacje dla Rodziców!

Szanowni RodziceW roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię związaną z COVID – 19 nie organizujemy zebrania ogólnego oraz zebrań grupowych. Ważne informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola będą publikowane na stronie internetowej placówki oraz umieszczane na tablicy informacyjnej i w kącikach dla rodziców poszczególnych grup I,II,III,IV.Ważne informacje: Dzieci schodzą się do przedszkola do godz. 8:30, po tym czasie przedszkole będzie zamykane i dezynfekowane. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać przez jedną osobę..

Najważniejsze informacje dla Rodziców na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021

https://mp2.lubaczow.pl/wp-content/uploads/2020/08/f_large_3ab6f715d42bc06f46b406dc2e576c0d4b4ffd604_t1.jpgNajważniejsze informacje dla Rodziców na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice i kochane dzieci wakacje dobiegają końca, a my 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego powrót dzieci do przedszkola będzie wyglądał nieco inaczej niż w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wytycznymi: Dziecko należy przyprowadzać i odbierać przez jedną osobę. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko wchodzi w maseczce, dezynfekuje ręce i utrzymuje należytą odległość od innych osób. Rozstanie z dzieckiem.

Procedura wewnętrzna bezpiecznego przebywania dzieci w placówce

Procedura wewnętrzna bezpiecznego przebywania dzieci w placówce

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lubaczowie zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru przed rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną.Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz.

Dyżur wakacyjny

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW W związku z dyżurem wakacyjnym, który odbędzie się w Miejskim Przedszkolu Nr 1 (lipiec 2020r.) oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 3 (sierpnień 2020r.) prosimy rodziców o zgłoszenie dziecka do 19.06.2020r. (piątek). Chętne dzieci można wpisać na listę w przedszkolu, zgłosić telefoniczne pod numerem telefonu 16 632 91 25 lub drogą elektroniczną na adres email: intendent@mp2.lubaczow.pl Przypominamy również, że ze względu na panującą sytuację w kraju w placówce.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikającychz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i.

1 2 3 4 20 21