Programy wychowawcze

W tym roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest program profilaktyczny „Przedszkolak zdrowy i bezpieczny” oraz program wychowania “Nasze Przedszkole”.
Wymienione programy mają na celu kształtowanie i wdrażanie dzieci do nabywania określonych umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych w przygotowaniu dzieci do dalszego życia, by uniknąć, zapobiegać i możliwie sprawnie pokonywać niebezpieczeństwo.
W realizacji programów wykorzystuje się różnorodne metody i formy, by umożliwić czynne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Programy obejmują funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
– Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
– Metoda Labana, Orffa, Kniessów
– Metoda Weroniki Sherbone
– Czyste powietrze wokół nas
– Odmienna metoda czytania – J. Majchczak.
– Dzieciństwo bez próchnicy
– Kubusiowi przyjaciele natury
– Magiczna moc bajek

– Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

– Piękna Nasza Polska Cała