Plany i programy

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch – świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe; świadomość przestrzeni i działania w niej oraz dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.

Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice (obecność rodzica lub terapeuty jest niezbędna, jeśli dziecko jest mniej sprawne ruchowo) lub rodzeństwo, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własną dziecka.

  • Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – z wykształcenia muzyk i pedagog fortepianu ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej i ludowej. Dzieci słuchając utworu wykonują proste ruchy rytmiczne tańcząc lub siedząc według wskazówek nauczyciela.

Metoda ta umożliwia dzieciom na uczestniczenie w utworze, a jednocześnie pozwala przeniknąć do struktury całego utworu. Dziecko występuje w roli współwykonawcy lub dyrygenta, kształtuje wyobraźnię muzyczną poprzez nieograniczoną możliwość interpretowania utworu.

Słuchanie muzyki metodą Batti Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę.

Wśród wykorzystywanych utworów opracowanych przez Batti Strauss możemy posłuchać takich utworów jak „Country Dance” – J. F Handel, „Galop” – D. Kabalewski, „Pizzicato” – I. Delibes, „Marsz Turecki” – L. van Beethoven czy „Marsz Radeckiego” – J. Strauss.