Przedszkole

Rodzicu!

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, z wymową, jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, czy też sprawia problemy wychowawcze i zachowuje się niezrozumiale, jest nieśmiałe, zamknięte w sobie oraz przejawia problemy w kontaktach z rówieśnikami– zgłoś się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. A. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

tel. 0166321366

http://www.poradnia.powiatlubaczowski.pl/