Nasza historia

clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
lace front wigs   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,

Miejskie Przedszkole Nr 2 rozpoczęło swoją działalność 1 września 1968r. Siedziba przedszkola mieściła się w parterowym budynku adoptowanym po Zakładzie Roszarniczym usytuowanym w Parku Miejskim przy ulicy Sobieskiego.

Początki nie były łatwe. Pełna entuzjazmu kadra pedagogiczna wraz z Panią Celiną Bogusz oraz p.o. Krystyną Dziadura włożyły wiele pracy i wysiłku w organizację placówki, urządzenie sal i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.
Początkowo istniała jedna grupa dzieci, następnie wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem utworzono drugi oddział.

Patronat nad przedszkolem sprawował Zakład Maszyn Budowlanych, który na bieżąco wyposażył placówkę w sprzęt ogrodowy.

W latach 01.09.1968 – 31.08.1985r. funkcję dyrektora placówki pełniła pani Celina Bogusz, a następnie pani Krystyna Dziadura do roku 1991.

W roku 1991 funkcję dyrektora powierzono pani Danucie Żmurko, którą pełniła do 2009 roku.

W 1993r. władze miasta i Delegatura Kuratorium Oświaty w Lubaczowie podjęły decyzję o likwidacji placówki, przy ulicy Sobieskiego ze względu na malejącą liczbę dzieci i przeniesienie przedszkola do budynku Żłobka Dziennego Nr 2 mieszczącego się przy ulicy M. Konopnickiej. Celem rozłożenia kosztów utrzymania na dwie placówki.

Początki były trudne.

W wyniku starań kierowania żłobka i dyrektora przedszkola zapisano 80 dzieci i utworzono 3 oddziały.
Na potrzeby przedszkola zostały zaadoptowane 2 sale i szatnia, natomiast kuchnia była wspólna ze żłobkiem.
Pracownicy przedszkola pomagali w okresie swoich urlopów wakacyjnych w przewożeniu sprzętów, mebli i pomocy dydaktycznych do budynku żłobka.

1 września 1991r. wszyscy pracownicy ze zlikwidowanego przedszkola zostali zatrudnieni w nowo otwartej placówce.
W skład personelu pedagogicznego wchodziły p. dyrektor Danuta Żmurko i nauczycielki Grażyna Gliniak, Małgorzata Stec i Danuta Wróbel. Przedszkole dobrze funkcjonowało cieszyło się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Od 1 września 1994 roku do września 2004 oddział w Lubaczowie Zespół Przedszkoli Publicznych, w skład którego wchodziły cztery przedszkola.

Trudną i odpowiedzialną funkcję kierowania w Zespole pełniła pani Alfreda Guzek.

Uchwałą Rady Miasta został zlikwidowany Zespół Przedszkoli Publicznych, a przedszkola zaczęły działać jako odrębne placówki.

Ze względu na niską frekwencję dzieci i bardzo duże koszty utrzymania budynku został zlikwidowany Żłobek Dzienny Nr 2.

Placówka cieszyła się zainteresowaniem rodziców, którzy wysoko ocenili konkretne umiejętności dziecka.
Wprowadzono naukę języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia umuzykalniające prowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

Również w budynku zaczęło działać Radio Lubaczów adoptujące pomieszczenia na piętrze budynku.
Dzieci chętnie korzystały z usług Radia Lubaczów, gdzie nagrywano ciekawe imprezy okolicznościowe.
W czerwcu 2003 roku Rada Miasta w Lubaczowie podjęła decyzję o likwidacji przedszkola.

Dzieci również nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji miały być umieszczone w dwóch przedszkolach natomiast panią dyrektor przeniesiono w stan nieczynny.

Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola ostro protestowali przeciwko likwidacji placówki.

Procedura dotycząca likwidacji przedszkola została wstrzymana i placówka funkcjonowała w dalszym ciągu ciesząc się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.