Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Czerwiec 2021 r.

Zamierzenia:

Zamierzenia wychowawcze na miesiąc czerwiec 2021r.

 • Uświadamianie dzieciom ich prawa do zabawy , nauki i rozwoju.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej. -Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Zwrócenie uwagi na wpływ zabawy,jako jednej z ważniejszych form działalności na rozwój dziecka.
 • Dbamy o zdrowie- częste przebywanie na świeżym powietrzu.
 • Nasze zmysły- rozpoznawanie przedmiotów, zwierząt za pomocą zmysłów:dotyku, smaku, zapachu,węchu,wzroku. Ćwiczenie pamięci i koncentracji.
 • Zwrócenie uwagi na na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).

Wiersz miesiąca

Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą.
Tup, tup, tup! Buch,buch, buch!
A kto z nami ten jest zuch!
Radość w oczach wszystkich świeci:
Na wycieczkę idą dzieci.
Tup,tup,tup! Buch,buch, buch!
A kto z nami ten jest zuch!

Piosenka miesiąca „Na moim podwórku”

Luty 2021 r.

Tematy kompleksowe:

1.Jesteśmy samodzielni w kuchni.

2.Basniowy świat.

3.Chciałbym być matematykiem.

Zamierzenia:

 1. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na dany temat.
 2. Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej i obarazkowej.
 3. Zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie poprzez wspólne wykonywanie kanapek.
 4. Poznanie pracy kucharki, nazywanie przedmiotów używanych w kuchni.
 5. Używanie określeń:wysoki, niski,długi, krótki.
 6. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.
 7. Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych mających na celu uświadamianie dzieciom, że baśnie i bajki to źródło wiedzy, którą można wykorzystać w życiu codziennym i podczas zabawy z rówieśnikami.
 8. Wyrabianie umiejętności podporządkowania się przyjętym zasadom gier i zabaw.

Wiersz miesiąca „Kucharka gotuje”

Kucharka warzywa kroiła

W garnku mieszała.

Kotlety ubijała,

obrus wygładzała,

zupę przyprawiala

Gdy obiad skończyła,

to wesoła była.

Piosenka miesiąca „Baśnie” – Bożena Forma

Baśni słuchają dzieci

i dorośli też lubią baśnie.

Każdy chętnie posłucha

pięknej baśni, zanim zaśnie.

W baśniach mieszkają wróżki,

dobre elfy i czarodzieje,

w baśniach z pomocą przyjdą

zawsze wierni przyjaciele.

Baśnie to tajemnica,

w baśniach różne cuda i dziwy,

w baśniach świat całkiem inny,

nie do końca jest prawdziwy.

Styczeń 2021 r.

Piosenka miesiąca: „Teraz Babciu Ty to zrób

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup, tup, tup

Teraz babciu Ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz, dwa, trzy

Teraz Babciu zrób to Ty!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy

Teraz Babciu podskocz Ty!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

Teraz Babciu daj nam Ty!

Wiersz miesiąca: Życzenia

Dziś dla Babci słońce mamy

i całuski dla Dziadziusia,

Dziś życzenia wnuczek składa

i piosenki śpiewa wnusia,

żeby Babcia i Dziadziunio

w zdrowiu długo żyli,

aby uśmiech dla nas mieli

w każdej wolnej chwili.