Programy wychowawcze

W tym roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest program profilaktyczny „Przedszkolak zdrowy i bezpieczny” oraz program wychowania „Nasze Przedszkole”.

Wymienione programy mają na celu kształtowanie i wdrażanie dzieci do nabywania określonych umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych w przygotowaniu dzieci do dalszego życia, by uniknąć, zapobiegać i możliwie sprawnie pokonywać niebezpieczeństwo.

W realizacji programów wykorzystuje się różnorodne metody i formy, by umożliwić czynne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Programy obejmują funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

  • Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metoda Labana, Orffa, Kniessów,
  • Metoda Weroniki Sherbone,
  • Czyste powietrze wokół nas,
  • Odmienna metoda czytania – J. Majchczak,
  • Dzieciństwo bez próchnicy,
  • Kubusiowi przyjaciele natury,
  • Magiczna moc bajek,
  • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
  • Piękna Nasza Polska Cała.