Ochrona danych osobowych

Dane inspektora ochrony danych:

Inspektor Danych Osobowych: Magda Fusińska, e-mail:  iod@um.lubaczow.pl

Adres: ul. Konopnickiej 9

37-600 Lubaczów